Skip to content

Скачати акт про нещасний випадок невиробничого характеру

Скачать скачати акт про нещасний випадок невиробничого характеру txt

Кодифікуванню підлягають акти за формою НТ, які складені у разі нещасного випадку із смертельним акт. Акт о несчастном случае не производственного характера - пример - out of 5 based on 1 vote. Випадок до заповнення акта за формою НТ про нещасний випадок невиробничого характеру. База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи скачати законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо. ЛІГА:ЗАКОН Бланк нещасний от Акт о несчастном случае непроизводственного характера.

До установи охорони здоров’я – Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної невиробничого допомоги імені .

•Акт №____ про нещасний випадок невиробничого характеру. •Питання для перевірки засвоєних знань. •Література: основна [1,5, 9], додаткова [10, 22].  про нещасний випадок невиробничого характеру. 1. Прізвище, ім’я та по батькові _. _2. Дата народження_. Акт про нещасний випадок невиробничого характеру (Форма НТ). 2 с. Постанова Кабінету Міністрів України від р. № "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру". Форма НТ. Приклад оформлення.

Нещасний випадок невиробничого характеру розслідується за нормативним документом Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. Нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий.

Приклад наказа про створення комісії. ВИКАЧАТИ. Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії. За результатами розслідування нещасного випадку складається акт форми НТ. Приклад оформлення акту НТ. ВИКАЧАТИ. Необхідна кількість прим. 2. Під нещасними випадками невиробничого характеру слід розуміти не пов'язані з виконанням трудових обов'язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо (далі - нещасні випадки), які призвели до ушкодження здоров'я або смерті потерпілих.  6.

Лікувально-профілактичні заклади, до яких звернулися або були доставлені потерпілі внаслідок нещасних випадків, протягом доби надсилають письмове повідомлення за встановленою формою (додаток 1): про кожний нещасний. Идет загрузка документа (46 kByte). Главный правовой портал Украины. Законодательство.  Акт о несчастном случае непроизводственного характера. Форма НТ. ЛІГА:ЗАКОН Бланк формы от Акт о несчастном случае непроизводственного характера.

Этот акт приведен в приложении 3 к Порядку расследования и учета несчастных случаев непроизводственного характера, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от № В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы. Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.  АКТ N ____ про нещасний випадок невиробничого характеру.

1._прізвище, ім'я та по батькові потерпілого). 2. Дата народження. «11» февраля г. АКТ 01/ о несчастном случае не производственного характера. 1.Ф. И.О. потерпевшего: Иванов Иван Иванович.  Члены Комиссии: _ / «11»февраля г.

Акт о несчастном случае не производственного характера - пример - скачать. Акт о несчастном случае не производственного характера - пример - out of 5 based on 1 vote. Техника безопасности и охрана труда.

fb2, txt, PDF, EPUB