Skip to content

Закон україни це акт який приймається

Скачать закон україни це акт який приймається PDF

Закон має загальний характер. Таким чином можна виділити наступні ознаки закону: 1. Забезпечуючи (оперативні) закони - нормативно-правові акти, якими вводяться в дію окремі закони, ратифікуються міжнародні договори та ін. Забезпечуючи (оперативні) закони - нормативно-правові який, якими вводяться в дію окремі закони, ратифікуються міжнародні договори та ін. Стаття 8 Конституції України акт положення про те що закони та інші нормативні.

Законодавчий україни — приймається процедура ухвалення закону, яка складається з певних стадій — самостійних, логічно завершених етапів і організаційно — технічних дій.

Нормативно-правовий акт — письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального характеру. Ознаки нормативно-правового акту. Види нормативно-правових актів їх юридична сила. Ознаки та види законів. Підзаконний нормативно-правовий акт. Дія нормативно-правових актів у часі просторі і за колом осіб.

В Україні прийняття законів є компетенцією Верховної Ради України. Народ України здійснює законодавчі повноваження через всеукраїнський референдум  Стаття 8 Конституції України закріплює положення про те, що закони та інші нормативні правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Конституція як акт найвищої юридичної сили є юридичною базою решти законів. Усе ж, що суперечить Конституції або не відповідає їй, вважається незаконним. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Види специфічних юридичних актів в Україні, які можуть набувати нормативно-правового значення: —акти прямого волевиявлення населення, що фіксують результати всеукраїнського або місцевих референдумів; —окремі рішення певних громадських об'єднань (акти делегованої або санкціонованої державою правотворчості таких об'єднань); — окремі рішення трудових колективів (рішення зборів і рад трудових колективів)[9].  Закон — це нормативний акт, який приймається шляхом законодавчого процесу.

Законодавчий процес — це процедура ухвалення закону, яка складається з певних стадій — самостійних, логічно завершених етапів і організаційно — технічних дій. Презентация на тему Що таке закон до уроку з правознавства. Поняття і види законів. Закон – це нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що приймається відповідно до особливої процедури парламентам або безпосередньо народом і регулює найважливіші суспільні відносини.

Закони відрізняються від інших нормативно-правових актів за такими ознаками. 1. Вони приймаються спеціально уповноваженими суб'єктами – парламентом як органом законодавчої влади або безпосередньо народом (шляхом референдуму). В Україні прийняття законів є виключною компетенцією Верховної Ради України. Народ України здійснює законодавчі повноваження через всеукраїнський референдум.

закінчення строку, на який видавався акт (як приклад, закон про Державний бюджет України на відповідний рік втрачає силу в годин 1 січня наступного року); Акти, тривалість дії яких заздалегідь визначена часовими межами при їх прийнятті, можуть бути поділені на чотири різновиди: акти, часові межі дії яких заздалегідь встановлені календарно.  Цією властивістю вони нагадують акти, які приймаються на невизначений строк та діють до їх заміни новим актом; у зв'язку із скасуванням нормативного акта іншим актом (найпоширеніший випадок), дана підстава включає пряме скасування акта[21] і його фактичну заміну внаслідок прийняття іншого акта, що регулює ту саму групу суспільних відносин.

Наприклад Закон України «Про громадянство»). Конституційні закони мають складнішу, ніж звичайні закони, процедуру ухвалення. Таким чином можна виділити наступні ознаки закону: 1. Закон приймається лише законодавчим органом представницького характеру або населенням держави в порядку референдуму. 2. Закон у межах своєї дії регулює найважливіші суспільні відносини, що зумовлює його високу ефективність.  Будь-який іншій правовий акт приймається на основі, на виконання і відповідно до закону.

Акт, який суперечить закону, скасовується в установленому порядку, або дія його призупиняється до усунення протиріч. 4. Закон має загальний характер.

txt, PDF, rtf, EPUB